Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 26.1.2020

Zasedání zastupitelstva obce Dubovice se koná dne 26.1.2020 od 18.00 hodin
v hasičárně v Dubovicích.
 
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Kontrola minulého zápisu
4) Připojení vodovodu k vodojemu Pelhřimov
5) Různé
6) Příjmy a výdaje
 
V Dubovicích dne 17.1.2020
 
JUDr. Jaroslav Váňa
Starosta obce