Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 25.11.2018

Zastupitelstvo obce Dubovice

P O Z V Á N K A

Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 25.11.2018 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Volby členů výborů
4) Inventarizace majetku
5) Příprava rozpočtu na rok 2019
6) Rozpočtové provizorium na rok 2019
7) Práce v obecních lesích
8) Různé
9) Příjmy a výdaje

V Dubovicích dne 15.11.2018

JUDr. Jaroslav Váňa

Starosta obce

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich