Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 24.11.2019

 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 24.11.2019 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.
 
 
Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Kontrola minulého zápisu
            4) Připojení vodovodu k vodojemu Pelhřimov
            5) Schvalování rozpočtu na rok 2020
            7) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2019
            8) Členství v DSO Sompo
            9) Různé
           10) Příjmy a výdaje
 
 
V Dubovicích  dne 15.11.2019                                                                     
 
                                                                                                          JUDr. Jaroslav Váňa
 
                                                                                                                Starosta obce