Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 23.9.2018

Zastupitelstvo obce Dubovice
 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 23.9.2018 od 18.00 hodin
v hasičárně v Dubovicích.
 
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Práce v lesích
4) Různé
5) Příjmy a výdaje
 
V Dubovicích dne 13.9.2018
 
JUDr. Jaroslav Váňa
Starosta obce

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde