Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 23.6.2019

 
Zastupitelstvo obce Dubovice
 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 23.6.2019 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.
 
 
Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Výstavba RD – směna pozemků
            4) Závěrečný účet obce
            5) Připojení vodovodu obce na soustavu „HUPEPO“
            6) Práce v obecních lesích
            7) Čištění odpadních vod v obci
            8) Oprava podlahy v kapličce
            9) Územní plán obce
            10) Různé
            11) Příjmy a výdaje
 
 
V Dubovicích  dne 13.6.2019                                                                       
 
                                                                                                          JUDr. Jaroslav Váňa
 
                                                                                                                Starosta obce 
 

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich