Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 22.4.2018

Zastupitelstvo obce Dubovice
 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 22.4.2018 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.
 
 
Program:       
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            4) Věcné břemeno EON
            5) Akce „Čistá Vysočina“
            6) Dotace z programu obnovy venkova
            7) Závěrečný účet obce za rok 2017
            8) Rozpočtový výhled
            9) Různé
            10) Příjmy a výdaje
 
V Dubovicích  dne 13.4.2018                                                                       
 
                                                                                                          JUDr. Jaroslav Váňa