Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 22.3.2020

 P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 22.3.2020 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.
 
 
Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Kontrola minulého zápisu
            4) Pronájem pozemku parc.č.604/3 KÚ Dubovice
            5) Různé
             6) Příjmy a výdaje
 
 
V Dubovicích  dne 13.3.2020                                                                       
 
                                                                                                          JUDr. Jaroslav Váňa
 
                                                                                                                Starosta obce