Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 22.10.2017

P O Z V Á N K A
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 22.10.2017 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Obecní komunikace
4) Práce v obecních lesích
5) Provoz školky
6) Různé
7) Příjmy a výdaje

V Dubovicích dne 26.9.2017 JUDr. Jaroslav Váňa - Starosta obce

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich