Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 20.5.2018

Zastupitelstvo obce Dubovice
 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 20.5.2018 od 18.00 hodin
v hasičárně v Dubovicích.
 
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Dotace z programu obnovy venkova
4) Výpůjčka plynárenského zařízení
5) Rozpočtový výhled
6) Dar od starosty
7) Stanovení počtu členů ZO
8) Různé
9) Příjmy a výdaje
V Dubovicích dne 11.5.2018
 
JUDr. Jaroslav Váňa
Starosta obce