Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 20.1.2019

P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 20.1.2019 od 18.00 hodin
v hasičárně v Dubovicích.
 
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Příprava rozpočtu na rok 2019
4) Program obnovy venkova
5) Práce v obecních lesích
6) Různé
7) Příjmy a výdaje
 
V Dubovicích dne 11.1.2019
 
JUDr. Jaroslav Váňa
Starosta obce

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich