Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 19.11.2017

Zastupitelstvo obce Dubovice

P O Z V Á N K A

Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 19.11.2017 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Oprava komunikací
4) Inventarizace majetku
5) Různé
6) Příjmy a výdaje

V Dubovicích dne 12.11.2017 JUDr. Jaroslav Váňa

Starosta obce

Činky a jednoručky pro posilování a cvičení