Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 18.3.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 18.3.2018 od 18.00 hodin
v hasičárně v Dubovicích.
 Program:       
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Žádost o nájem pozemku
            4) Žádost o snížení nájemného
            5) Věcné břemeno       
            6) Akce „Čistá Vysočina“
            7) Různé
            8) Příjmy a výdaje
 
V Dubovicích  dne 8.3.2018               
 
 
JUDr. Jaroslav Váňa - starosta
 
 
 

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain