Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 18.2.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 18.2.2018 od 18.00 hodin
v hasičárně v Dubovicích.
 
Program zasedání:
 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Rozpočet na rok 2018
4) Zpráva o inventarizaci majetku
5) Pronájem pozemku-střelnice
6) „Čistá Vysočina“
7) Různé
8) Příjmy a výdaje
 
V Dubovicích dne 9.2.2018
JUDr. Jaroslav Váňa - starosta