Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 17.6.2018

Zastupitelstvo obce Dubovice
 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 17.6.2018 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.
 
 
Program:       
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Věcné břemeno ČEPS a.s.
            4) Rozpočtový výhled
            5) Zpracování nového územního plánu obce
            6) Různé
            7) Příjmy a výdaje
 
 
V Dubovicích  dne 8.6.2018                                                             
 
                                                                                                          JUDr. Jaroslav Váňa
 
                                                                                                                Starosta obce