Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 15.9.2019

 Zastupitelstvo obce Dubovice
 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 15.9.2019 od 18.00 hodin
v hasičárně v Dubovicích.
 
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Kontrola minulého zápisu
4) Územní plán obce
5) Práce v obecních lesích
6) Různé
7) Příjmy a výdaje
 
V Dubovicích dne 6.9.2019
 
JUDr. Jaroslav Váňa
Starosta obce