Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 14.1.2018

Zastupitelstvo obce Dubovice
 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 14.1.2018 od 18.00 hodin
v hasičárně v Dubovicích.
 
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Návrh rozpočtu
4) Různé
5) Příjmy a výdaje
 
V Dubovicích dne 6.1.2018
JUDr. Jaroslav Váňa
Starosta obce

Aminokyseliny pro svaly, sílu a regeneraci