Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 11.8.2019

 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 11.8.2019 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.
 
 
Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Kontrola minulého zápisu
            4) Majetkové záležitosti – prodej pozemku p.č.522/16+věcné břemeno
            5) Územní plán obce
            6) Práce v obecních lesích
            7) Odečty vodoměrů
            8) Různé
            9) Příjmy a výdaje
 
 
V Dubovicích  dne 1.8.2019                                                             
 
                                                                                                          JUDr. Jaroslav Váňa
 
 
                                                                                                                Starosta obce

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich