Pozemková reforma

Vážení sousedi,
 
Na výroční schůzi obce Vám Jarda Jirsa přednesl krátkou zprávu o takzvaných Pozemkových úpravách (dále jen PÚ).
 
Myslím si, že je to věc velmi dobrá, a pro obec velice přínosná.
 
Pozemkové úpravy řeší zákon 139/2002 Sb. – je vyvěšen na internetu, kdyby jste si ho chtěl někdo přečíst a tou krkolomnou právnickou hantýrkou říká v úvodu:
 
„Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.“
 
Takže lidskými slovy – v podstatě řeší řadu záležitostí:
 
Například:

  1. Představte si, že máte po katastru obce několik pozemků, roztroušeným v několika lokalitách – budu si vymýšlet, třeba tři Na dlouhých, dva na hozopýli, jeden Na kopci a dva v Klikách. Takže celkem 8 pozemků o celkové výměře např. 2,5512 ha. Smyslem té Pozemkové úpravy je to, že po jejím provedení budete mít jen dva nebo tři pozemky,nebo třeba jenom jeden ale v součtu  o plus minus stejné výměře,tedy o výměře cca 2,5512 ha (zpracovatel PÚ to navrhuje tak, aby rozdíl ve výměře, kvalitě BPEJ a vzdálenosti byl naprosto minimální či zanedbatelný). Ty Vaše zbývající pozemky budou v rámci směny pozemků přiděleny někomu jinému tak, aby tato směna byla v souladu s citovanými ustanoveními zákona o PÚ.

 
Nebo:

  1. Představte si, že máte pozemek, vedle Vás je pozemek někoho jiného a potom je zase pozemek Váš. Smyslem úpravy je, aby jste získali jeden pozemek, jehož výměra je součtem výměr těch Vašich předcházejících pozemků na jednom placu, a ten Váš „mezisoused“ by zase získal ten Váš okrajový pozemek, takže namísto původně dvou hranic mezi Vámi a sousedem by byla už jenom jedna, a ze tří parcelních čísel by byla dvě.

 
Nebo:

  1. Představte si, že v mapě je třeba nějaká cesta, která ve skutečnosti vede úplně jinudy,než je zakresleno v mapě. Viz cesta na Dlouhých, nebo zadní cesta od Bílků k Černíkovejm, nebo cesta přes Tomáškovu alej, anebo… v podstatě jsou hnutý všechny. Koukněte se třeba na www.cuzk.cz – ortomapa, nebo na www.mupe.cz – letecké snímky. My jsme zvyklí na to, že ta cesta existuje tak jak vede ve skutečnosti a je tam léta letoucí, ale ouha – někdo koupí to pole, po kterém ta cesta dneska fakticky vede, a zasekne ji nějakým zátarasem, a my ostatní Dubáci se po ní už neprojdem. Přitom jsme zvyklí po ní chodit generace. Možná, že se Vám bude zdát, že je to nesmysl. Není to nesmysl , naopak je to stav, který může nastat, a to velmi rychle. Jistě víte, že stát chce prodávat „státní“ půdu, tedy půdu ve správě mimo jiné Pozemkového fondu ČR. Všechny takzvané „páteřové“ cesty, jako je třeba cesta k Čarodějnicím, ke Dlouhým, k Obecáku, na Vlásenici, na Kopec a další, jsou majetkem státu – nikoli obce Dubovice. Aby se u nás v obci nestalo, že někdo koupí cestu na Dlouhý, nebo cestu do Vlásenice, tak jsme sice udělali Návrh změny územního plánu, kde ty cesty zařazujeme do veřejně prospěšných staveb. Nesoulad toho stavu v mapě oproti faktickému průběhu cesty  lze naprosto optimálně napravit pomocí Pozemkové úpravy, kdy se faktický průběh cesty geodeticky zaměří,promítne do mapy a vlastnické vztahy k pozemku pod ní se vyřeší například směnou, nebo odkupem,nebo posunutím hranice pozemku při zachování jeho výměry.

Navíc – a to je velmi zajímavé – můžeme od státu a na náklady státu následně získat zdarma povrchové úpravy těchto cest, které jsou dneska dost rozbité, tak aby se po nich dalo jezdit autem nebo na kole, anebo chodit na procházky s kočárkem. Navíc v současné době na těchto cestách  nemůžeme vlastně nic dělat, protože až na vyjímky nejsou naše.
 
Nebo:

  1. Představte si, že máte pozemek, který se vybočením hranice zakusuje do pozemku Vašeho souseda a o kus dál je to opačně – soused se zakusuje do Vašeho pozemku. Pozemková úprava řeší průběh hranice, tím že ji narovná při respektování výměr obou sousedních pozemků.

 
 
Těchto příkladů se nechá napsat daleko víc.
 
Pozemkové úpravy mají zásadně nesporné výhody, a to:
-          Veškeré náklady, tedy zejména geodetické práce, které stojí mraky peněz hradí stát, a nás to nic nestojí.
-          Jednou pro vždy je jasné, co koho je, včetně vytýčených majetkových hranic v přírodě, a včetně hranic lesů
-          V rámci Pozemkových úprav je možno odstranit rozpory mezi mapou a skutečností
-          Dochází ke slučování pozemků a vznikají tak lépe obhospodařovatelné celky
-          Vyřeší se problematika veřejných cest
-          Všechny pozemky se zpřístupní cestami, tam kde na ten či onen konkrétní pozemek právně přístup není
-          V rámci Pozemkových úprav je možno vyřešit spoluvlastnické podíly, budete-li chtít jako spoluvlastník toto spoluvlastnictví řešit.
-          Po Pozemkové úpravě se zvýší hodnota pozemků (rozhodně bude mít vyšší hodnotu pozemek po Pozemkové úpravě přesně vytyčený a zpřístupněný
 
Zkrátka PÚ mají pro vlastníky vesměs samá pozitiva, v podstatě jediný problém který z PÚ vyvstává je provést nové přiznání daně z nemovitostí podle nového stavu a případně též uzavření nových nájemních smluv.To by se myslím nechalo řešit i na úrovni obce s tím, že by obec vyplnila ta přiznání centrálně za všechny vlastníky, a ti by je jen podepsali. Jestli by Vás snad hlodaly pochybnosti, můžete se informovat po okolních katastrech, kde tato PÚ již proběhla (Stanovice, Bitětice, Moraveč, Částkovice…).
 
Třeba Vás napadne: To už tady bylo, když se rozorávaly meze, a dělali se velké lány pro „jezeďáky“. Nic nového.
Tak to ale není. To zásadní je fakt, že zpracovatel PÚ navrhuje vlastníkům pozemků několik variant řešení, aby jim to max. vyhovovalo a zároveň aby to též bylo v obecném zájmu. Proto zákon jako podmínku vůbec pro žádost o Pozemkovou úpravu stanoví to, že „Pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území.“ Další věc je to, že  když právě Vy budete trvat na tom, aby Vám ten který pozemek zůstal,  tak Vám zůstane a projektant s tím musí počítat.Pozemkové úpravy jsou jeden velký kompromis,který se mnohdy hledá velmi dlouho, a který ten projektant nakonec musí najít, a za to je státem zaplacen.
 
Promyslete si to, Maruška Hunalová vám dá tento týden do schránek nebo do ruky tiskopis „Žádost o Pozemkovou úpravu“ a pak Vás zase oběhne a posbírá to. Když Žádost podepíšete a souhrn výměr vlastníků, kteří žádost podepíší bude nadpoloviční výměra zemědělské půdy v našem katastru, tak to spustíme. Pokud ne, nic se nestane, akorát že přijdeme o šanci, jak si dát do pořádku náš katastr, vytýčení našich majetků v přírodě a vytýčení a zaměření veřejného majetku, tedy zejména veřejně přístupných cest, a to nikoli za naše, ale za státní peníze. A když to jednou do pořádku dáme, tak to zase bude fungovat stovky let. Naposledy to z gruntu udělala Marie Terezie, a fungovalo to bezvadně až do kolektivizace v padesátých letech. Tehdá se opustila PK mapa, a pozemky se násilím sloučily do celků mapy KN, ve kterých už se nevyznalo ani prase s dráteníkem. A dneska se v podstatě k těm PK mapám vracíme, akorát že si je můžeme tou Pozemkovou úpravou podstatně vylepšit. A o to jde.
 
Zdravím Vás
 
Jaroslav Váňa
starosta